ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Κοστολόγος (ΕΛΗΞΕ)

Ζητείται άμεσα άτομο για την στελέχωση του ''Τμήματος Κοστολόγησης''.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Γνώση κοστολόγησης εντύπων Offset
  • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ (Ms Office)
  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαχειριστικές δεξιότητες
  • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
  • Υπευθυνότητα  

Αποστολή Βιογραφικών :
info@spirouprint.gr
Fax: 210 5148645