ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ESP)


Η εταιρεία Μ. Σπύρου & Σία Εκτυπώσεις Α.Ε., αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα αλλά και την ανάγκη διαχείρισης της κοινωνικής της ευθύνης έναντι του κοινωνικού συνόλου, κρίνει απαραίτητη την διαχείριση της Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Πολιτικής της, με το σκοπό την επίτευξης ουσιαστικών στόχων μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται.

Το κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζεται από την διαχείριση αυτή περιλαμβάνει, την τοπική κοινότητα, τους εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά και το περιβάλλον. Προσδοκούμε από κάθε εμπλεκόμενο μέλος του προσωπικού μας να αναλάβει την ατομική του ευθύνη έναντι αυτών και να θέσει ως στόχο του, την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων επίτευξης μέσα από την ανάλογη καθημερινή διαχείριση και στάση.


 Χώρος και εργασιακό περιβάλλον

Με γνώμονα την διασφάλιση ποιοτικών συνθήκων εργασίας, την διασφάλιση της υγείας αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων μας ,η εταιρεία ελέγχει και προσπαθεί να διασφαλίσει καθημερινά με τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της αλλά και την ποιοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Για την απασχόληση του δυναμικού μας δεσμευόμαστε απέναντι σε αυτό για ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, τη φυλή, τυχόν αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε καθημερινά, καλές συνθήκες εργασίας για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους μας. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να ενεργούν με ειλικρίνεια, σεβασμό και ήθος κατά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στο χώρο αλλά και εκτός αυτού εφόσον εκπροσωπούν την εταιρεία. Η εταιρεία δεν ανέχεται οποιασδήποτε μορφής κακής μεταχείρισης ή παρενόχλησης και θα διερευνήσει με επιμέλεια και θα αναλάβει δράση εναντίον πεπραγμένων που θα λάβει γνώση από οποιωνδήποτε καταγγελθούν σε αυτήν.

Προτεραιότητα της εταιρείας είναι επίσης η αίσθηση ασφάλειας αλλά και η πραγματική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους της με πρόθεση να προσφέρει βοήθεια σε αυτούς, για να ξεπεράσουν οποιαδήποτε εξάρτηση ή άλλη ασθένεια που επηρεάζει τη δουλειά τους. Μεταξύ άλλων, προσφέρεται προαιρετικά ευέλικτη εργασία που επιτρέπει στα άτομα να εξισορροπούν τις ανάγκες της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Επειδή ένα καλό αποτέλεσμα είναι προϊόν ομαδικότητας, εκτιμούμε την προσπάθεια των ανθρώπων μας, την ενθαρρύνουμε και την θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων. Αφουγκραζόμαστε τους εργαζομένους μας και αξιολογούμε τις επισημάνσεις τους, συνεργαζόμαστε μαζί τους και τους συμβουλεύουμε ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Είναι πολιτική μας και επιλογή μας να παρέχουμε ίση επιμορφωτική κατάρτιση σε όλο το προσωπικό για την εξέλιξη του και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του για στην εταιρεία, αξιολογώντας αντικειμενικά την απόδοσή τους και δίνοντάς τους συνεχώς ευκαιρίες για την εξέλιξη τους.

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους μας με ανταγωνιστικούς και δίκαιους μισθούς, με βάση τις δεξιότητες και την ατομική συνεισφορά τους στην ομάδα, στοχεύουμε στη βελτίωση και την διατήρηση ενός δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, της ατομικής ικανοποίησης από την επίτευξη στόχων αλλά και της αύξησης της συντονισμένης παραγωγικότητας.

 

Αλυσίδα Αξίας

Δεσμευόμαστε για την ηθική συμπεριφορά στο σύνολο της εταιρείας μας και πιστεύουμε στην δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση των προμηθευτών μας, των πελατών μας αλλά και των ανταγωνιστών μας. Χωρίς ευνοιοκρατία καθώς πιστεύουμε ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις των πελατών και των προμηθευτών πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση την ποιότητα, την υπηρεσία, την τιμή και άλλους υγιείς ανταγωνιστικούς παράγοντες.

Οι προμηθευτές μας, οι οποίοι είναι επιλεγμένοι με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια υλικά και άυλα, συμμορφώνονται με την δίκαιη πολιτική δεοντολογίας την οποία εφαρμόζουμε στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής, της εργατικής νομοθεσίας, της υγείας, της ασφάλειας αλλά και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες μας για δίκαιη και αποτελεσματική συνεργασία προς κάλυψη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των αναγκών τους. Θεωρούμε σημαντικό να αφουγκραζόμαστε τις επισημάνσεις των πελατών μας για τις ενέργειες και το τελικό αποτέλεσμά μας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης ικανοποίησης των πελατών μας, μας διασφαλίζουν ότι αξιολογούμε τα σχόλια τους για να αλλάξουμε θετικά και αποτελεσματικά τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε και λειτουργούμε απέναντι τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι μας, είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους και για την ακρίβεια των εγγράφων που υποστηρίζουν την ακεραιότητα του παραγόμενου έργου τους.

Είναι επίσης πολιτική μας να αντιμετωπίζουμε τους πελάτες με έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ειλικρινή τρόπο που να διασφαλίζει ότι ανταποκρινόμαστε αλλά και ιδανικά να υπερκαλύπτουμε τις προσδοκίες τους, ενεργώντας δίκαια χωρίς εξαιρέσεις και προτιμήσεις στους όρους συναλλαγών ή άλλη μεταχείριση κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου απέναντί τους.

 

Περιβάλλον
Αντιλαμβανόμενοι το βάρος του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφήνει η βιομηχανία παγκοσμίως προσπαθούμε και διασφαλίζουμε ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων μας διεξάγεται σύμφωνα με ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές που θεσπίζονται από τη νομοθεσία αλλά και την ατομική μας περιβαλλοντική ευαισθησία ως μονάδα. Το περιβάλλον αποτελεί για εμάς έναν ανεκτίμητο θησαυρό και αγωνιζόμαστε για αυτό.

Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να:

  • Ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση φυσικών πόρων κάθε μορφής, ενέργειας και χημικών προϊόντων.
  • Μειώνουμε τα απόβλητα με την υιοθέτηση βελτιωμένων πρακτικών λειτουργείας αλλά κυρίως με την ανακύκλωση των υλικών που μπορούν και πρέπει να ανακυκλωθούν.
  • Επικεντρωνόμαστε στην προσεκτική και ορθή διαχείριση των αποβλήτων με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο.
  • Επενδύουμε σε νέα πιό ‘’οικολογικά μηχανήματα’’
  • Συμμορφωνόμαστε απόλυτα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

" Προτεραιότητα μας το περιβάλλον και ο κοινωνικός ιστός"

Μιχάλης Σπύρου

Κώδικας Ηθικής